کتاب الکترونیک ۳

جهت دانلود کتاب کلیلک کنید در ضمن قسمت خود خوان( از صفحه ۲۴۸ تا۲۶۵ )خوانده شود در خصوص جزوه نیز منتظر دریافت آن از سوی آقای بهادری هستم به محض ارسال و بررسی آن در سایت قرار خواهد گرفت