زمان آزمون پایان ترم آزمایشگاه الکترونیک عمومی

پیرو صحبت های جلسه گذشته، آزمون آزمایشگاه الکترونیک عمومی در تاریخ سه شنبه ۹ خرداد، ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد