تحلیل مدارهای الکتریکی 2- جلسه آفلاین 1400/02/29

مطالب جلسه از مثال 2-3 (صفحه 44) تا پایان صفحه 53 می باشد که در فیلم آفلاین نیز آمده است

You may also like

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *