عناوین و کسب افتخارات

  • کسب رتبه اول مقطع دکتری
  • کسب رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد
  • کسب عنوان “پژوهشگر برتر” در یازدهمین کنفرانس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، تهران- ۱۳۹۱
  • کسب عنوان “نویسنده مقاله برتر” در کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کاربردهای آن، مالزی- ۲۰۱۵
  • کسب عنوان ” نویسنده” مقاله برتر” در کنفرانس Modern Achievements on Aerospace and Related Science –دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
  • کسب عنوان داور منتخب افتخاری از سوی ژورنال   IET Microwave سال ۲۰۱۶