دکتر محمدرضا ذاکرحقیقی

مدرس دانشگاه
رئیس شاخه IEEE
داور ژورنال های بین المللی IEEE، Springer، Elsevier
موسس و مدیرعامل مرکز آموزش
موسس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه هوشمند اینتک

راه ارتباطی

contact@zakerhaghighi.ir

جزوات و فایل های تدریس

جزوه دست نویس الکترونیک ۳

جزوه الکترونیک ۳ به صورت دست نویس که زحمت تهیه آن را دانشجو آقای قربانی کشیده است به همین جهت ممکن است اطلاعات ناقصی یا

مشاهده